Schulp appels en cranberry

Appels & Cranberry's

Leuk om te weten: cranberry’s hebben vier luchtkamers waardoor ze blijven drijven als bij het oogsten de cranberryvelden onder water gezet worden.